• Current Leadership +

  Dean: CHEN Meng
  Associate Dean (in alphabetical order): LEI Zhen, LU Zhi, XUE Jungong

   

  CPC committee
  Secretary: WANG Yongzhen
  Vice Secretary: LIU Jianfeng, LU jingjing

 • Specialized Committees +

  Academic committee
  Chair: GUO Kunyu
  Vice Chair: LEI Zhen
  Committee members (in alphabetical order): Lü Zhi,TANG Shanjian,YAN Jun,LI Hongquan,WU Hao,YING Jiangang,SHEN Weixiao,GUO Kunyu,FU Jixiang,LEI Zhen,XUE Jungong

   

  Degree Committee
  Chair: CHEN Meng
  Vice Chair: LIN Wei
  Committee members (in alphabetical order): Lü Zhi, TANG Shanjian, YAN Jun, SU Yangfeng, WU Zongmin, WU Quanshui, QIU Weiyuan, YING Jiangang, YUAN Xiaoping, GAO Weiguo, GUO Kunyu, FU Jixiang, LEI Zhen

   

  Teaching Committee
  Chair: LV Zhi
  Vice Chair: WANG Zhiqiang
  Committee members (in alphabetical order): DING Qing ,WANG Zhiqiang,LV Zhi,WU Quanshui,CHEN Wenbin, YAO Yijun,XIE Qihong,XIE Jiansheng,LOU Hongwei,LEI Zhen,XUE Jungong

   

  Postdoctoral Research Stations
  General Director: WU Zongmin
  Professional group members (in alphabetical order): CHEN Meng, CHENG Jin, FU Jixiang, GUO Kunyu, LEI Zhen, TANG Shanjian, YING Jiangang
  Secretary: ZHANG Lun

   

  School of Mathematical Sciences, Fudan University
  12 March, 2013
  (Amendment on 6 September, 2019)

 • Past Leaderships +

  The first leadership (2005.01-2008.03)

  Dean: HONG Jiaxin
  Assistant Dean: WU Quanshui, LU Liqiang, CHENG Jin, LOU Hongwei

   

  CPC committee
  Secretary: ZHU Daxun
  Vice Secretary: GU Jianhong (--2007.05), LIU Jinhua (2006.10--)

   

  The second leadership (2008.03-2012.09)
  Dean: WU Quanshui
  Assistant Dean: LIN Wei, GUO Kunyu, LOU Hongwei, SU Yangfeng (--2009.06), WANG Yongzhen (2009.07)

   

  CPC committee
  Secretary: ZHU Daxun (--2010.03), HOU Liqiang (2010.03--)
  Vice Secretary: LIU Jinhua

   

  The third leadership (2012.09—2017.06)
  Dean: GUO Kunyu
  Assistant Dean: WANG Guanglin (2014.09--), YING Jiangang, CHEN Meng, LIN Wei, WANG Yongzhen (2014.03)

   

  CPC committee
  Secretary: HOU Liqiang
  Vice Secretary: ZHANG Xiaoqing

   

  Current leadership (2017.06--)
  Dean: CHEN Meng
  Assistant Dean: LU Zhi, LEI Zhen, WANG Guanglin(2017.06-2018.05), XUE Jungong (2017.09--)

   

  CPC committee
  Secretary: Wang Yongzhen
  Vice Secretary: ZHANG Xiaoqing(2017.06--2019.12), LIU Jianfeng(2018.06--), LU Jingjing(2019.12--)

220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 ) | Operator:+86 21 65642222

Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved