Postdoctor

Name

E-mail

Room

Huang Lin

linhuang AT fudan.edu.cn

1709

Liu Zhiyong

zhiyongliu1983AT 163.com

He Daoyin

akwardly01 AT 163.com

Lai Ningan

ninganlai AT 163.com

Awais

awais_pak AT 126.com

Zhao Guangwen

gwzhao AT whu.edu.cn

Dong Yuchao

yuchaodong13 AT fudan.edu.cn

1909

Zeng Huozhi

zenghaozhi AT 163.com

Ivan

 iylim AT mail.ru

Xi Dongmeng

dongmeng.xi AT live.com

Luo Lvlin

luoll12 AT mails.jlu.edu.cn

Chen Min

chen121386 AT 163.com

Wang Yanan

kuangbiao14 AT 126.com

2104

Zhang Yongming

zhangyongming AT amss.ac.cn

Chen Cui

chenc AT ujs.edu.cn

Liu Haisheng

liu_hs AT fudan.edu.cn

He Xiaolong

hexiaolong123.math AT gmail.com

Feng Shengya

s.y.feng AT ecust.edu.cn

2004

Liu Xu

endeer AT vip.qq.com

Huang Jiacheng

hjiach AT mail2.sysu.edu.cn

Pan Huiping

chnpanhp AT foxmail.com

Chen Yu

yu_chen11 AT fudan.edu.cn220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222

Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved