• CPC Committee of the School +

  Role

  Name

  Responsibilities

  Office

  Phone

  E-mail

  Vice Secretary

  (Manage)

  WANG Guanglin

  Comprehensive responsibility

  HGE1410

  65642565


  Vice Secretary


  ZHAGN Xiaoqing

  Student affairs

  HGE1409

  65642342

  zhangxiaoqing AT fudan.edu.cn

  LIU Jianfeng
  HGE150655665146

  liujf AT fudan.edu.cn

  Committee Members

  LI Jinfeng, WU Quanshui, ZHANG Xiaoqing, CHEN Meng, ZHOU Chunlian, ZHAO Donghua


 • Administration Office +

  Role

  Name

  Responsibilities

  Office

  Phone

  E-mail

  Administrative; Foreign Affairs; Alumni and CAS members contact

  YU Bin

  Administrative affairs; foreign affairs; Alumni and CAS members contact

  HGD1507

  65642341

  yubin AT fudan.edu.cn

  Research Secretary

  SHEN Ying

  Research management

  HGD 1507

  65642350

  shenying AT fudan.edu.cn

  Postgraduate Teaching Matters

  WANG Yun

  Postgraduate teaching

  HGD1509

  65643046

  maywang AT  fudan.edu.cn

  Postgraduate Teaching Matters

  FU Bin

  Professional Master student affairs

  HGE1507

  65648190

  fubin AT fudan.edu.cn

  Undergraduate Teaching Matters

  DU Yaqian

  Undergraduate teaching

  HGD1510

  65642344

  yqdu AT fudan.edu.cn

  Undergraduate Teaching Matters;Research Assistant

  LIU Ning

  Undergraduate teaching

  HGD 1510

  65642344

  ming_liu AT fudan.edu.cn

  Laboratory Assistant

  SHI Yunrong

  Laboratory work

  HGD1507

  65648190

  syrokita AT 163.com

  Computing Admin

  WAN Xiqiong

  Computing and website admin; asset management

  HGD1621

  65643448

  xqwan AT fudan.edu.cn

  Organization(as HR Secretary)

  ZHOU Yue

  CPC affairs and Human resources

  HGD1412

  65642340

  zhouyue AT fudan.edu.cn


 • Undergraduate Affairs +

  Role

  Name

  Responsibilities

  Office

  Phone

  E-mail

  Director

  LI Jinfeng

  Director

  HGE1408

  65643362

  lijinfeng AT fudan.edu.cn  Mentor

  HOU Lingzi

  Class 1, Grade 14

  houlingzi AT fudan.edu.cn

  WANG Zhoujun

  Class 2, Grade 14

  wangzj AT fudan.edu.cn

  WANG Zhe

  Class 1, Grade 15

  zhewang AT fudan.edu.cn

  CHEN Lijia

  Class 2, Grade 15

  chenlijia AT fudan.edu.cn

  YU Xiandi

  Grade 16

  xdyu AT fudan.edu.cn

  ZHOU Yuxuan

  Class 1, Grade 17

  yx_zhou AT fudan.edu.cn

  ZHU Zengying

  Class 2, Grade 17

  zengyingzhu AT fudan.edu.cn


 • Postgraduate Affairs +

  Role

  Name

  Responsibilities

  Office

  Phone

  E-mail

  Director

  WANG Zhoujun

  Director

  HGE1408

  65643362

  wangzj AT fudan.edu.cn

  Mentor

  WANG Zhoujun

  Grade 11-13 PhD students

  HGE1408

  65643362

  wangzj AT fudan.edu.cn

  ZHANG Jing

  Grade 15, academic Master students

  HGE1408

  65643362

  jing_zhang AT fudan.edu.cn

  CHAI Hongyu

  Grade 16, academic Master students

  HGE1408

  65643362

  jing_zhang AT  fudan.edu.cn

  WAN Xiqiong

  Grade 16, professional Master students

  HGE1408

  65643362

  xqwan AT fudan.edu.cn

  WANG Yue

  Grade 17, academic Master students

  HGE1408

  65643362

  yue_wang AT fudan.edu.cn

  ZHOU Yue

  Grade 17, professional Master students

  HGE1412

  65642340

  zhouyue AT fudan.edu.cn


 • Labor Union of the School +

  Role

  Name

  Responsibilities

  Office

  Phone

  E-mail

  Chairman

  ZHU Shenglin

  Comprehensive responsibility

  HGE1706

  55664896

  mazhusl AT fudan.edu.cn

  Vice Chairman

  HUANG Shaobo

  Organizational affairs

  HGE1817

  55664995

  zbhuang AT fudan.edu.cn

  Vice Chairman

  ZHOU Chunlian

  Women affairs

  HGE1609

  65642469

  clzhou AT fudan.edu.cn

  Publicity

  WANG Zhiqiang

  Publicity

  HGE1620

  55665145

  wzq AT fudan.edu.cn

  Recreation & Sports

  ZHOU Yue

  Recreation and sports

  HGE1412

  65642340

  zhouyue AT fudan.edu.cn

  General Affairs

  SHEN Ying

  Travelling affairs

  HGD1507

  65642341

  shenying AT fudan.edu.cn

  Finance

  XU Huiping

  Financial affairs

  HGE1916

  65643619

  mxhp AT fudan.edu.cn


 • Retirement Administration +

  Role

  Name

  Responsibilities

  Office

  Phone

  E-mail

  Person In Charge

  WANG Guanglin

  Comprehensive responsibility
  Co-odinator

  GU Jianhong

  Contact with retired teachers  jhgu AT fudan.edu.cn

  Co-odinator

  ZHOU Yue

  Contact with schools

  HGE1412

  65642340

  zhouyue AT fudan.edu.cn


 • Academic +

  Institution

  Name

  Role

  Office

  Phone

  E-mail

  Department of Mathematics

  LIU Xiangao

  Head of department

  HGE2020

  55665010

  xgliu AT fudan.edu.cn

  LV Zhi

  Deputy Head of department

  HGE1920

  55665005

  zlu AT fudan.edu.cn

  YAO Yijun

  Deputy Head of department

  HGE2015

  55665008

  yaoyijun AT fudan.edu.cn

  Department of Applied Mathematics

  WU Zongmin

  Head of department

  HGE2106

  55665012

  zmwu AT fudan.edu.cn

  CAO Yuan

  Deputy Head of department

  HGE1802

  65642348

  caoy AT fudan.edu.cn

  Department of Information And Computational Sciences

  SU Yangfeng

  Head of department

  HGE1820

  65643620

  yfsu AT fudan.edu.cn

  GAO Weiguo

  Deputy Head of department

  HGE1821

  55664506

  wggao AT fudan.edu.cn

  Department of Probability Statistics And Actuary

  YING Jiangang

  Head of department

  HGE1502

  65643951

  jgying AT fudan.edu.cn

  LI Rongmin

  Deputy Head of department

  HGE1922

  55665150

  rmli AT fudan.edu.cn

  Department of Financial Mathematics And Control Sciences

  TANG Shanjian

  Head of department

  HGE1307

  65642956

  sjtang AT fudan.edu.cn

  Institute of Mathematics

  FU Jixiang

  Director of Institute

  HGE2121

  55665700

  majxfu AT fudan.edu.cn

  Sino-French Applied Mathematics Institute

  LI Ta-Tsien

  Director of Institute

  HGE1608

  65642469

  dqli AT fudan.edu.cn

  Laboratory of Mathematics for Nonlinear Sciences

  GUO Kunyu

  Director

  HGE2112

  55665017

  kyguo AT fudan.edu.cn

  CHEN Meng

  Deputy Director

  HGE1504

  55664894

  mchen AT fudan.edu.cn

  XUE Jungong

  Deputy Director

  HGE1503

  55665003

  xuej AT fudan.edu.cn

  PENG Shige

  Chairman of Academic Committee
  Shanghai Key Laboratory of Modern Applied Mathematics

  WU Zongmin

  Chairman of Academic Committee

  HGE2106

  55665012

  zmwu AT fudan.edu.cn

  YAN Jun

  Director

  HGE2110

  55665016

  yanjun AT fudan.edu.cn

  Shanghai Consulting and Research Center of Applied Mathematics

  LU Liqiang

  Director

  HGE1717

  65642346

  malqlu AT fudan.edu.cn

  Mathematics and Finance Institute of Fudan University

  TANG Shanjian

  Director of Institute

  HGE1307

  65642956

  sjtang AT fudan.edu.cn

  AIA - Fudan Actuarial Centre

  SHANG Hanji

  Director

  HGE2012

  65647466

  wyqiu AT fudan.edu.cn

  Tillinghast –Towers Perrin/Fudan Actuarial Laboratory

  SHANG Hanji

  Director

  HGE2012

  55665221

  wyqiu AT fudan.edu.cn

  Centre for Computational Systems Biology, Fudan University

  XU Hong

  Director

  HGE2022

  55665152

  hongxu AT fudan.edu.cn

  Mathematics Library of Fudan University

  LV Zhi

  Curator 

  HGE1920

  55665005

  zlu AT fudan.edu.cn

  LIU Jing

  Vice Curator

  HGE11 Reference Room

  65642343

  liujing AT fudan.edu.cn

  Editorial office of Chinese Annals of Mathematics

  CAI Zhijie

  Director

  HGE1721

  55665138

  zhijiecai AT 163.com

  The Pstdoctoral Research Station of Mathematics

  LI Ta-Tsien

  Director

  HGE1608

  65642469

  dqli AT fudan.edu.cn

  WANG Libin

  Contact person

  HGE1615

  55664838

  lbwang AT fudan.edu.cn


220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222

Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved